Käyttöehdot:

Luotu 1.6.2021. Viimeisin muutos 1.6.2021

Käyttämällä Kahviklubi Appia hyväksyt nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) ja sitoudut noudattamaan niitä. Luethan nämä ehdot huolellisesti läpi, sillä niissä käsitellään sinun oikeuksiasi. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Kahviklubi Oy:n (3188599-9) ja käyttäjän (“Käyttäjä”) välillä. Rekisteröitymällä Käyttäjäksi, hyväksyt Käyttöehtomme ja vahvistat että antamasi tiedot ovat oikein.

 

 1. Kuvaus palvelusta ja määritelmät

Kahviklubi on verkosto Suomen parhaista kahviloista, ja mahdollisuus kuluttajille ryhtyä kahvin kuukausitilaajiksi. Kuukausitilauksella käyttäjät pääsevät nauttimaan yhden (1) tunnin välein suodatinkahvin Kahviklubin jäsenkahviloissa (jäljempänä ”Palvelu”)

”Kahviklubi” tarkoittaa Kahviklubi Oy:tä (3188599-9).

”Kahviklubi App” tarkoittaa Kahviklubin tarjoamaa sovellusta, jonka kautta Käyttäjät voivat ryhtyä kahvin kuukausitilaajiksi ja päästä käyttämään sovelluksessa olevia etuja.

”Klubikahvila” tarkoittaa Kahviklubin verkostoon kuuluvia jäsenkahviloita.

”Klubiedut” tarkoittavat sovelluksessa olevia kahvilakohtaisia etuja ja tarjouksia kuukausitilaajille. Klubikahvilat vastaavat itse sovellukseen laittamistaan tarjouksista ja eduista, eikä Kahviklubi ole vastuussa etujen saatavuudesta ja/tai niiden käytettävyydestä. Klubijäsen ymmärtää, että Klubiedut saattavat olla tilapäisesti Klubikahviloista loppu.

”Klubijäsenyys” tarkoittaa Kahviklubin tarjoamaa perusjäsenyyttä, joka oikeuttaa suodatinkahvin (jäljempänä ”Klubikahvi”) nauttimiseen paikan päällä tai mukaan otettuna kerran tunnissa verkostoon kuuluvissa Klubikahviloissa. Klubikahvilat voivat kuitenkin erikseen mainita, mikäli juuri heidän Klubikahvilassaan Klubikahvin voi nauttia vain joko paikan päällä tai mukaan otettuna. Lisäksi jos lunastat vain Klubikahvin etkä hanki muita tuotteita Klubikahvilasta, voi Klubikahvila halutessaan tarjota Klubikahvin vain mukaan otettuna. Tarjottavan Klubikahvin koko on Klubikahvilan itse vapaasti päätettävissä. Klubijäsenyyden ostettua, olet Klubijäsen Käyttäjä (“Klubijäsen”).

Voit myös käyttää Kahviklubi Appia ilman Klubijäsenyyttä (tällöin olet Käyttäjä, mutta käytät Kahviklubi Appia Freemium-jäsenenä), mutta silloin et ole oikeutettu Klubikahviin tai Klubietuihin. Käyttöehdot soveltuvat muutoin sinuun, pois lukien Klubijäsenyyden tuomat edut.

 

 1. Klubijäsenyys

Klubijäsenyydellä olet oikeutettu Klubikahvin nauttimiseen paikan päällä tai mukaan otettuna kerran tunnissa verkostoon kuuluvissa Klubikahviloissa (verkostoon kuuluvat Klubikahvilat saattavat vaihdella ajan myötä). Klubikahvilat voivat kuitenkin erikseen mainita, mikäli juuri heidän Klubikahvilassaan Klubikahvin voi nauttia vain joko paikan päällä tai mukaan otettuna. Lisäksi jos lunastat vain Klubikahvin etkä muita tuotteita Klubikahvilasta, voi Klubikahvila halutessaan tarjota Klubikahvin vain mukaan otettuna. Tarjottavan Klubikahvin koko on Klubikahvilan itse vapaasti päätettävissä.

Saat Klubikahvin skannaamalla Klubikahvilakohtaisen QR-koodin Klubikahvilan kassalla, ja näyttämällä sitä henkilökunnalle. Lunastamisen jälkeen alkaa yhden (1) tunnin aika, jonka aikana et voi lunastaa toista Klubikahvia.

Klubijäsenyys on täysin henkilökohtainen, eikä sitä saa käyttää muu kuin Klubijäsen. Klubijäsenyydellä et siis saa lunastaa Klubikahvia muille kuin itsellesi. Jos väärinkäyttöä epäillään, Kahviklubi ryhtyy asian edellyttämiin toimenpiteisiin (esimerkiksi Kahviklubi voi irtisanoa Klubijäsenyyden).

Kahviklubi ei ole vastuussa Klubikahviloissa tarjottavan Klubikahvin laadusta, mutta vaatii Klubikahviloilta heidän tarjoaman Klubikahvin olevan tasalaatuista niissä muutoin tarjolla olevaan suodatinkahviin verrattuna.

Klubijäsenyys on voimassa 30 päivän ajan ja jatkuu toistaiseksi, kunnes Klubijäsenyys perutaan.

Klubijäsenyyden hinta perustuu voimassa olevaan hinnastoon, jotka ovat nähtävillä Kahviklubin verkkosivuilla (www.kahviklubi.com). Kahviklubilla on oikeus muuttaa hintoja näiden Käyttöehtojen kohdassa 6 määritetyllä tavalla. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hinnanmuutokset, kuten esimerkiksi arvonlisävero, muuttavat tilauksen hintaa vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Maksu suoritetaan sovellukseen liitetyllä pankki- tai luottokortilla ja maksun onnistuttua Klubijäsenyys on voimassa välittömästi. Jos veloitusta ei voida suorittaa tai se ei syystä tai toisesta mene läpi, Kahviklubi voi irtisanoa tilauksen välittömästi tai estää pääsyn Palveluun kunnes maksu on vastaanotettu. Maksun viivästyessä, Kahviklubilla on myös oikeus periä lainmukaisesti viivästyskorko, 5 euron muistutusmaksu sekä tarvittaessa perintäkulut.

Käyttäjällä on kuluttajansuojalakiin perustuva 14 päivän peruuttamisoikeus maksun suorituspäivästä, ja jos haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi, ota meihin yhteyttä support@kahviklubi.com. Peruutusoikeutta käyttäessä palautamme kuukausimaksun vähentäen siitä päiväkohtaisen maksun sekä juotujen Klubikahvien määrän. Esimerkiksi, jos perut Klubijäsenyyden 10 päivän jälkeen ja olet juonut 3 Klubikahvia, vähennämme palautettavasta kuukausimaksusta kolmasosan (10 / 30 päivää) ja kulutettujen Klubikahvien hinnan Klubikahviloiden hinnaston perusteella.

 

 1. Henkilötiedot

Käyttäessäsi Kahviklubi Appia keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi EU:n yleisten tietosuoja-asetuksien mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Kahviklubi Oy:n ja Käyttäjän välisen sopimuksen täytäntöön paneminen ja osin Käyttäjän antaman suostumus (esimerkiksi markkinoinnin osalta).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito Käyttäjiin, Käyttäjäsuhteen ylläpito, asiakaspalvelun toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta sekä viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen. Kahviklubi varaa oikeuden jakaa Klubikahviloilleen Klubikahvien käyttöön pohjautuvia henkilötietoja, jotka ovat oleellisessa osassa kuukausimaksujen tuloutusta varten Klubikahviloille. Henkilötietoja käsitellään raportoinnin tarpeisiin, kuukausimaksujen tuloutukseen Klubikahviloille sekä Kahviklubin liiketoiminnan kehittämiseen. Rekisterin käsittelyyn liittyviä tehtäviä voidaan tarvittaessa ulkoistaa myös ulkopuolisille. Lue lisää Kahviklubi Oy:n tietosuojaselosteesta täältä.

 

 1. Tutustumisjaksot ja etukoodit

Kahviklubi voi tarjota ajoittain erilaisia kampanjahintoja ja tutustumisjaksoja uusille Käyttäjille. Ellei tarjouksen yhteydessä toisin ole ilmoitettu, nämä koskevat vain ja ainoastaan uusia Käyttäjiä, jotka eivät ole aiemmin olleet Kahviklubin Klubijäseniä eivätkä ole hyödyntäneet tutustumisjaksoa aiemmin. Tutustumisjaksojen hyödyntäminen vaatii etukoodin käyttämistä ja pankki- tai luottokortin liittämistä sovellukseen.

Tutustumisjakson päätyttyä tilaus muuttuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevaksi ja Kahviklubi laskuttaa seuraavasta kuukaudesta, ellei tilausta irtisanota ennen tutustumisjakson päättymistä. Tutustumisjakson irtisanominen päättää tutustumisjakson välittömästi. Käyttäjälle ei lähetä erillistä ilmoitusta tutustumisjakson päättymisestä.

Mikäli väärinkäyttöä tutustumisjaksojen ja etukoodien käyttöön havaitaan, Kahviklubilla on oikeus irtisanoa Klubijäsenyytesi ja hakea vahingonkorvauksia aiheutetusta vahingosta tai tulonmenetyksestä.

 

 1. Klubijäsenyyden irtisanominen

Klubijäsenyyden voi irtisanoa ja tilauksen lopettaa ja katkaista milloin tahansa Kahviklubin verkkosivuston (www.kahviklubi.com) kautta. Irtisanomisen jälkeen Klubijäsenyys on voimassa kuluvan 30 päivän jakson loppuun asti, ja olet oikeutettu Klubikahviin ja Klubietuihin kuluvan jakson loppuun asti. Tutustumisjaksoa irtisanottaessa tilaus päättyy heti ja oikeus Klubikahviin ja Klubietuihin loppuu välittömästi. Kahviklubi varaa myös oikeuden irtisanoa Klubijäsenyyden osittain tai kokonaan yhden kuukauden irtisanomisajalla.

 

 1. Käyttöehtojen voimassaolo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa Kahviklubin ja Käyttäjän välillä niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Kahviklubi-sovellusta.

Pidätämme oikeuden muokata ja päivittää Käyttöehtojamme ja ilmoitamme mahdollisista päivityksistä verkkosivuillamme (www.kahviklubi.com), Kahviklubi Appissa tai sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka Käyttäjä on palveluun lisännyt. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Klubijäsenyyden hinnan muutoksista ilmoitetaan Klubijäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

 1. Tekniset ongelmat ja poikkeusolosuhteet

Emme ole vastuussa Palvelussamme ilmenevistä ongelmista, jotka johtuvat Kahviklubista riippumattomista syistä tai ylivoimaisista esteistä, kuten tulipalosta, räjähdyksestä, luonnon katastrofista tai muusta ylivoimainen esteestä. Jos Palvelussa ilmenee puutteita tai katkoksia, Kahviklubilla on oikeus korjata ne ilman, että ne katsotaan sopimusrikkomuksiksi. Lisäksi Kahviklubilla on oikeus kohtuullisissa määrin sulkea Palvelu päivityksen ja huollon ajaksi. Pyrimme ajoittamaan päivitykset ja huollot kuitenkin aikaan, jolloin Klubikahvilat ovat lähtökohtaisesti kiinni, kuten yöllä. Kahviklubi pyrkii informoimaan käyttäjää käyttökatkoista sähköpostitse tai Kahviklubi Appissa etukäteen.

 

 1. Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet Kahviklubi Appiin tai siihen liittyvään dokumentaatioon ovat yksinomaan Kahviklubin omaisuutta.

 

 1. Muut Kahviklubi Appin käyttöä koskevat ehdot

Kahviklubia saavat käyttää vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset vanhemman tai huoltajan suostumuksen. Kahviklubi ei vastaa alaikäisten tekemistä ostoksista, mikäli ne on tehty ilman huoltajan suostumusta.

 

 1. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa käyttäjä voi olla yhteydessä asiakaspalveluun (support@kahviklubi.com). Kahviklubi ei ole vastuussa Klubikahviloiden tarjoamien Klubinkahvien laadusta ja/tai sen saatavuudesta, eikä myöskään Klubikahviloiden tarjoamista Klubieduista ja/tai niiden saatavuudesta. Kahviklubi ei ole vastuussa myöskään sovelluksessa ilmoitetuista Klubikahviloiden aukioloajoista tai menun ja hinnaston paikkaansa pitävyydestä tai tuotteiden saatavuudesta.

 

 1. . Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdollisissa riitatilanteissa, otathan meihin yhteyttä (support@kahviklubi.com) niin pyrimme ratkaisemaan tilanteet kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Mikäli emme pysty ratkaisemaan tilannetta, voit ottaa yhteyttä myös kuluttajariitalautakuntaan. Muutoin näistä Käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

 1. Yhteystiedot

Kahviklubi Oy

Y-tunnus 3188599-9

Postiosoite: Kivenlahdenkatu 3 A 8, 02320 Espoo

Palvelua koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä osoitteessa: support@kahviklubi.com